مرور برچسب

مدرسه تاب آوری

منابع امید موضوع مدرسه تاب آوری در این هفته بود

امیدنوعی اسناد و نگرش یا روشی برای اندیشه کردن است که در ابعاد مختلف زندگی پدیدار میگردد.مطالعات داخلی و خارجی در زمینه روانشناسی مثبت و همچنین سایکوآنکولوژی نشان داده است منابع امید ممکن است در مواجهه با بیماریهای سخت درمان تقلیل یابد.

مدرسه تاب آوری برگزار شد

مدرسه تاب آوری انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان ساعاتی قبل آخرین جلسه پاییز سال جاری را با حضور بیماران تحت درمان ، بقا و بهبود یافتگان و سایر همراهان و حامیان به اتمام رساند .

 تاب آوری و نان آوری برگزار شد

 تاب آوری و نان آوری در عصر چهارشنبه در محل انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان کرمانشاه برگزارشد  حمایت یابی و تاب آوری برای بیماران مبتلا به سرطان بخش عمده مطالب این نشست آموزشی بود .

اثربخشی بسته های آموزشی تاب آور و ترکیب مثبت نگر و تاب آور در بهبود بهزیستی روان شناختی، راهبردهای…

آموزش های تاب آور و ترکیب مثبت نگر و تاب آور، باعث کاهش معنی دار اهمال کاری تحصیلی و تنیدگی تحصیلی و افزایش معنی دار بهزیستی روان شناختی و راهبردهای مقابله ای موثر گردید

تاب آوری در آموزش و پرورش

تاب آوری در آموزش و پرورش خانه تاب آوری با افتخارسه گانه فوق را جهت استفاده و توسعه تاب آوری در مدارس و محیط های آموزشی معرفی مینماید . توضیح اینکه…

تاب آوری در مدارس برگزار شد

تاب آوری در مدارس برگزار شد به  همت اداره آموزش و پرورش ناحیه دو کرمانشاه کارگاه دو روزه تاب آوری ویژه مدیران مدارس ، در محل تالار اجتماعات  اداره مذکور و در روزهای ۲۴ و۲۵ مردادماه جاری برگزار گردید. مدرسه را شاید بتوان بهترین محیط…

کارگاه تاب آوری اصفهان برگزارشد

کارگاه تاب آوری اصفهان برگزارشد به همت اداره آموزش و پرورش ناحیه دو اصفهان  و باهمراهی  انجمن ازدواج و خانواده کشوردوره آموزش تاب آوری   بمدت  ۱۶ ساعت و در روزهای ۲۵ و ۲۶ و در تالار اجتماعات اداره مذکور با حضور مشاوران و روانشناسان…

مدل تاب آوری تحصیلی بر اساس شایستگی تحصیلی

مدل تاب آوری تحصیلی بر اساس شایستگی آکادمیک  و رابطه معلم شاگرد هدف از این پژوهش تدوین و بررسی مدلی درباره تاب آوری  بر اساس شایستگی آکادمیک  و با میانجی گری رابطه معلم-شاگرد انجام گرفت. روش پژوهش از نوع همبستگی است و جامعه آماری شامل…

تاب آوری در مدارس عاملی حیاتی در حمایت از رفاه روانی و اجتماعی دانش آموزان

تاب آوری در مدارس عاملی حیاتی در حمایت از رفاه روانی و اجتماعی و در نهایت موفقیت تحصیلی دانش آموزان است. این شامل حفظ ذهنیت مثبت، تمایل به رشد، و توانایی درس گرفتن از شکست ها است