تاب آوری مردان چیست و چگونه تعریف میشود ؟

به قلم محمدرضا مقدسی

0

تاب آوری مردان چیست و چگونه تعریف میشود ؟ تاب آوری موفقیت تحصیلی و یا توفیقات کسب و کار  مردان را تضمین میکند اما سلامت روان مردان است که یک موضوع حیاتی بشمار می آید که اغلب نادیده گرفته می‌شود.

مردانگی هم مفهومی در حال تکامل و تحول است چرا که شرایط و انتظاراتاجتماعی و فرهنگی به سرعت در حال تغییر است.

تاب آوری مردان امروزی را چالش‌های فردی و اجتماعی مختلفی از مدیریت و برتری طلبی های شغلی گرفته تا مسئولیت‌های خانوادگی تا مشکلات عاطفی به چالش میکشد.

تاب آوری مردان با سلامت روان و بهزیستی روانشناختی مرتبط است

تاب آوری مردان اغلب با انتظارات اجتماعی و پدیده شناخته شده تهدید کلیشه روبرو می شود انتظارات اجتماعی و فرهنگی بر قدرت ، سرسختی و آسیب ناپذیری مردان تاکید میکند.

انتظارات اجتماعی موفقیت و قدرت را وظیفه مردان تلقی میکند این میتواند تاب آوری مردان را  به چالش بکشد که خود منشا بسیاری از آسیبهای روانی برای مردان است.

تصورات باطل و چنین انتظارات اجتماعی  نادرستی میتواندمی تواند هنگام بروز مشکلات برای مردان بعنوان مانعی در حمایت یابی و جستجوی کمک اثرگذارباشد

دکتر محمدرضامقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری در ادامه آورده است : گویی مردان مجبورند که ضد ضربه و شکست ناپذیرباشند و گویی انتظارات اجتماعی حکم میکند که مردان صاحب قدرت و ثروت باشند واین میتواند سلامت روان و تاب آوری مردان بصورتی جدی به چالش بکشد

با این حال، تاب‌آوری به معنای رویین تنی و تاثیر ناپدیری از چالش‌های زندگی نیست، بلکه توانایی استفاده از منابع داخلی و خارجی برای پردازش مؤثر شکست‌ها است.

انتظارات اجتماعی هم نقش مهمی در تاب آوری مردان دارند و بر نحوه سازگاری آنها با چالش ها و شوک ها تأثیر می گذارند.

تاب آوری روانی می تواند بر اساس عواملی مانند جنسیت، سن، قومیت، طبقه، طبقه اجتماعی و درآمد در جوامع متفاوت باشد. . ایجاد تاب‌آوری اغلب مستلزم به چالش کشیدن هنجارهای اجتماعی و ادغام رویکردهای دگرگون‌کننده است که نابرابری‌های اجتماعی و نیازهای متنوع را در نظر می‌گیرد.

تاب آوری موفقیت را تضمین میکند و میدانیم که انتظارات مثبت با انعطاف پذیری مرتبط هستند، زیرا می توانند احساسات مثبت، روابط اجتماعی بهتر و حمایت را در مواقع سخت ایجاد کنند.

تحقیقات بر اهمیت حمایت اجتماعی در افزایش تاب‌آوری فردی تأکید می‌کند و نقش روابط مثبت و محیط‌های حمایتی را در مواجهه با ناملایمات نشان می‌دهد.

به طور خلاصه، انتظارات و هنجارهای اجتماعی با تاب آوری در هم تنیده شده است و نحوه واکنش افراد به بحران ها و چالش ها را شکل می دهند. انتظارات مثبت و ارتباطات اجتماعی قوی ، عوامل کلیدی هستند که به ایجاد انعطاف پذیری و غلبه بر مشکلات کمک می کنند.

تاب آوری موفقیت و توسعه سلامت روان را موجب میشود افراد تاب آور از درخواست کمک و جستجوی حمایت در صورت نیاز نمی ترسند و  از به همین دلیل بهبودی و عبورموفقیت آمیز از مشکلات برای ایشان محتمل است.

خودمراقبتی با فعالیت‌هایی مانند گذراندن وقت در طبیعت، ورزش منظم، اتمام پروژه‌ها، شرکت در فعالیت‌های اجتماعی، داوطلب شدن و جستجوی کمکهای حرفه‌ای در صورت لزوم، نقش مهمی در حفظ تاب‌آوری مردان دارد.

مردان تاب آور مسئولیت شخصی اعمال خود را بر عهده می گیرند، با اعتماد به نفس با شکست مواجه می شوند و اجازه نمی دهند اشتباهات یا تجربیات گذشته مانع پیشرفت آنها شود. . آنها بر زمان حال تمرکز می کنند، بر آنچه می توانند کنترل کنند تمرکز می کنند و در زمان های چالش برانگیز آرامش خود را حفظ می کنند. تاب آوری یک کیفیت فعال است که افراد را قادر می‌سازد شجاعانه با جهان روبرو شوند، مردان تاب آور ریسک را می پذیرند، معنامند و عمیق زندگی میکنند.

ویژگی های افراد تاب آور شامل آگاهی از موقعیت ها و احساسات، مهارت های حل مسئله، ارتباطات اجتماعی قوی،تنظیم عاطفی، شفقت به خود و احساس کنترل بر زندگی خود است در نقش جنسیتی خاصی محدود نمیشود.

با این حال مردان تاب آور می توانند با استفاده از راهکارهای مقابله ای سالم و بهبودی سریع از عوامل استرس زا به طور موثر با استرس کنار بیایند. ایجاد انعطاف‌پذیری برای عبور از چالش‌های زندگی و حفظ رفاه روانی ضروری است.

تاب آوری و انتظارات اجتماعی مفاهیم به هم پیوسته ای هستند که بر توانایی و تاب آوری مردان برای غلبه بر چالش ها و هنجارهای اجتماعی تأثیر می گذارند.

تاب آوری شامل میتواند دسترسی و  استفاده از نقاط قوت داخلی و منابع خارجی برای غلبه بر ناملایمات باشد .

از سوی دیگر، انتظارات اجتماعی می تواند عرصه را بر مردان تنگ کند فرهنگی که موفقیت وقدرت را وظیفه مردان میداند میتواند از این مسیر شرایط نامناسب را در تاب آوری و بهداشت روانی را بوجود آورد.

 انتظارات اجتماعی  میتواند خفه کننده باشد و هنجارهای مربوط به انتخاب شغل، روابط، حتی لباس پوشیدن و ظاهر و موفقیت را دیکته کند.

تحقیقات نشان می‌دهد که تاب‌آوری توسط عوامل مختلف اجتماعی و محیطی، از جمله جنسیت، قومیت، سن و طبقه اجتماعی شکل می‌گیرد.

ایجاد تاب‌آوری اغلب شامل به چالش کشیدن هنجارهای اجتماعی و پرداختن به نابرابری‌های ذاتی در این هنجارها برای ایجاد سیستم‌های انعطاف‌پذیرتر است که قادر به پاسخگویی به تغییرات آب و هوایی از طریق تحول پایدار هستند. . انتقاد از مفهوم تاب‌آوری شامل نگرانی‌هایی در مورد باز بودن مفهومی و ماهیت نادرست آن است که منجر به چالش‌هایی در تعیین مرزها و دستیابی به تغییرات اجتماعی مثبت می‌شود.

علاوه بر این، تمرکز بر واکنش‌های فردی و اجتماعی به بحران‌ها به دلیل توانمندسازی بالقوه یک مدل نئولیبرالی که مسئولیت را به جای دولت‌ها بر عهده افراد می‌گذارد مورد انتقاد قرار گرفته است.

رهایی از انتظارات اجتماعی مستلزم انعطاف پذیری و تمایل به رویارویی با انتقاد و پذیرش خود واقعی خود است.

این سفر به سوی اصالت جرقه تحولی می‌زند که به افراد اجازه می‌دهد موفقیت را بر اساس شرایط خود تعریف کنند و منجر به رضایت و رضایت بیشتر در زندگی شود.

خودپذیری یا پذیرش خویشتن نه تنها فرد را توانمند می کند، بلکه برای دیگران نیز الهام  بخش است تا سفرهای منحصر به فرد خود را به سوی خودشناسی و موفقیت آغاز کنند.

این مسئله بر همه افراد تأثیرات قابل توجهی دارد، اما برخی آمارها نشان می‌دهند که پرداختن به سلامت روان مردان باید به یک اولویت تبدیل شود. به عنوان مثال، در گذشته، نرخ خودکشی در مردان ۴۵-۵۹ ساله به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

راهکارهای مختلفی برای افزایش سلامت روان مردان در متون محتلف مورد توجه و اشاره قرارگرفته است که عبارتند:

  1. آگاهی و آموزش: آگاهی از اینکه سلامت روان همچنین برای مردان بسیار حائز اهمیت است و آموزش در خصوص شناخت و مدیریت احساسات.
  2. پذیرش و جستجوی کمک: تشخیص و پذیرش وضعیت‌های ناراحت‌کننده و جستجو برای کمک حرفه‌ای.
  3. حفظ رابطه و تعاملات اجتماعی با دیگران: حضور فعال در روابط اجتماعی و حفظ رابطه با خانواده و دوستان.
  4. ورزش و فعالیت‌های بدنی: شرکت در فعالیت‌های ورزشی که به تقویت سلامت روحی و جسمی کمک می‌کند.
  5. پذیرش خود: قبول خود و پذیرش نقاط قوت و ضعف شخصی.
  6. پیدا کردن و حفظ تعادل: تلاش برای گذراندن زمان مناسب بین کار، زندگی شخصی، و استراحت.
  7. پاسخگوئی به نشانگان: شناسایی نشانگان ناراحت‌کننده و پاسخگوئی به آن‌ها به منظور پیشگیری از تبعات بزرگ‌تر که میتواند شامل دانش سلامت و خود آگاهی و خود مراقبتی باشد.
  8. حفظ سبک زندگی سالم: تغذیه مناسب، خواب کافی، و جلوگیری از استفاده از مواد مخدر.
  9. پشتیبانی و حمایت عاطفی: دریافت حمایت های لازم از خانواده، دوستان یا حتی گروه های همتا و شبکه های اجتماعی

این راهکارها، همچنین فعالیت های غیر کلینیکی، می‌توانند تاب آوری و سلامت روان مردان را تقویت کنند.

 

تاب آوری مردان چیست و چگونه تعریف میشود ؟ انتظارات اجتماعی موفقیت و قدرت را وظیفه مردان تلقی میکند این تاب آوری مردان را  به چالش بکشد

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × یک =