نوروز جشن تاب آوری است

0
نوروز جشن تاب آوری است در توصیف وتعریف تاب آوری ذکر این نکته ضروری است که یادآور شود برخلاف آنچه به خطا متداول گشته است تاب آوری برگشت پذیری نیست تاب آوری عبور موفقیت از ناملایمات است حفظ تعادل و پایداری و عبور موفقیت آمیز از آشفتگی ها را میتوان تاب آوری نامید .
تاب آوری و شادکامی هم بود یکدیگرند شادکامی حق انسان و نتیجه مورد انتظار زیست اجتماعی و روانی باشد که البته میدانیم شادکامی میتواند بمعنای ارزیابی ذهنی فرد از وضعیت زندگی خود لحاظ شود نوروز جشن طروات و تعادل است میتوان بر تن واژه ای چون ” تاب آوری ” لباسی فاخر از فرهنگ و آیین ایرانی پوشاند
توسعه پایدار و پیشرفت و  پایداری توسعه پیامد بی چون و چرای تاب آوری بشمار می آید.نوروز به عیان و نهان نماد تاب‌آوری است
اما در باب نوروز که فرصت مجدد بیداری طبیعت است شاید بتوان به عنوان پیشنهاد گفت که نوروز میتواند بهترین روز و نمادی برای تاب آوری در سالنمای ایرانی باشد که نوروز جشن طروات و تعادل است میتوان بر تن واژه ای چون ” تاب آوری ” لباسی فاخر از فرهنگ و آیین ایرانی پوشاند از سردی به سبزی و سر بر آوردن از خاک و رویش مجدد میتواند الهامات ما از جشن نوروز برای بسط مفهوم تاب آوری باشد
 نوروز جشن تاب آوری است هم از این رو که نوروز حامل این پیام است که سرسبزی و خرمی ، شادمانی و شادکامی پایان تمامی سختی هاست و این در واقع بشارت و سنت الهی است .خرد سالاری نوروز است که موجب جهانگیری آن است که نوروز فرصت دوباره پویایی و رویش است نوروز به عیان و نهان نماد تاب آوری است
صرف نظر از جنبه های طبیعی ، فرهنگی ، عرفانی ، کیهانی و اجتماعی بی مانند این جشن جهان شمول ، خرد سالاری نوروز است که موجب جهان شمول بودن  آن است
درحوزه تمدنی نوروز و گستره جغرافیای این عید بزرگ جهانی ، فرزانه و ادیب و هنرمندی نیست که در ستایش آن سخن نگفته باشد نوروز جشن جهانی هم بنیادی است ، نوروز فرصت فرزندان فرزانگی است که نوروز فرصت رویش و پویش است .

ایران وطن نوروز است و نوروز نماد تاب آوری و رویش مجدد کشور عزیزمان ایران فخر حوزه تمدنی این عید جهانگیراست ایران شناسنامه نوروز و هنگامه رویش و چالش است خانه تاب آوری ایران این مناسبت را شاد وباش و تهنیت عرض می نماید .

محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری ایران در ادامه این یادداشت نوروزی آورده است نظر به اینکه ۲۰ مارس هم بعنوان روز جهانی شادکامی انتخاب شده است میتوان یادآور شد که شادکامی حق انسان و نتیجه مورد انتظار زیست اجتماعی و روانی باشد که  البته میدانیم شادکامی میتواند بمعنای ارزیابی ذهنی فرد از وضعیت زندگی خود لحاظ شود و بهرحال تاب آوری و شادکامی هم بود یکدیگرند

مجمع عمومی سازمان ملل ،با آگاهی از اینکه دستیابی به خوشبختی یک هدف اساسی بشر است ، همچنین با درک نیاز به رویکردی فراگیرتر، عادلانه تر و متعادل برای رشد اقتصادی که موجب توسعه پایدار، ریشه کنی فقر و خوشبختی همه مردم می‌شود، تصمیم می‌گیرد ۲۰ مارس را روز جهانی خوشبختی اعلام کند، این سازمان از همه کشورهای عضو، سازمان‌های سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی و منطقه ای، و همچنین جامعه مدنی، از جمله سازمان‌های غیردولتی و افراد دعوت می‌کند تا روز جهانی خوشبختی را به روشی مناسب، از جمله از طریق آموزش و فعالیت‌های آگاهی بخشی به مردم، برگزار کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 + 7 =