پرسشنامه تاب آوری خانواده

0
پرسشنامه تاب آوری
پرسشنامه تاب آوری خانواده

پرسشنامه تاب آوری خانواده

مقیاس تا ب آوری خانواده به وسیله سیکبی ( ۲۰۰۵ ) طراحی شده است. شواهد روا نسنجی این مقیاس
به وسیله سیکبی ( ۲۰۰۵ ) مورد تأیید قرار گرفته است. سیکبی ( ۲۰۰۵ ) پایایی ابزار را با روش
آلفای کرنباخ بررسی وهم چنین  بوچانان ( ۲۰۰۸ ) پایایی کل مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرنباخ
۰/۹۶ گزارش کرده است .
این مقیاس توسط دکترفریده السادات حسینی ودکتر مسعود حسینی چاری برای استفاده در ایران هنجار ودرفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره دوم ، سال سوم در تابستان ۱۳۹۲ منتشر گردیده است.

براساس شواهد این پژوهش، مقیاس تاب آوری خانواده ابزاری مناسب و دارای شواهد روان سنجی مطلوب برای سنجش تا ب آوری خانواده درجامعه ایرانی محسوب میشود. با کلیک بر متن یا تصویر ذیل قابل دریافت است .

 

 

مقیاس اندازه گیری تاب آوری خانواده

 

پرسشنامه تاب آوری خانواده

پاسخ مثبت خانواده را به مشکلات تاب آوری خانواده میگویند تاب آوری خانواده مسیری است که در مواجهه با استرس ها و انطباق پذیری طی می شود که باید هم در زمان حال و هم در طول زمان مورد بررسی قرار گیرد.

پاسخ مثبت خانواده را به مشکلات تاب آوری خانواده میگویند
این تعریف بر مبنای چند نکته مهم است که باید مورد توجه قرار بگیرد: ابتدا باید دانست که تاب آوری، ساختاری ثابت و یا برچسب نیست که بتوان آن را بر روی برخی خانواده ها اعمال کرد و روی برخی نه.

نکته اول: تاب آوری مسیری منحصر به فرد است که خانواده ها ممکن است در مواجهه با عامل استرس زا از آن عبور کنند.
نکته دوم: آن است که تاب آوری باید هم در زمان حال و هم در طول یک مدت زمان معین بررسی شود چرا که برخی عوامل ابتدا حمایت کننده و موثر واقع می شوند اما در طولانی مدت ممکن است خانواده را در معرض خطرقرار دهند.
نکته سوم: آن است که بدانیم شکل ظاهری تاب آوری با نحوه بررسی آن در شریط استرس زا با هم تفاوت دارند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 − 6 =