مرور برچسب

تاب آوری نوجوانان

تاب آوری و آسیب پذیری کودکان بی خانمان

کودک بی‌خانمان کسی است که به دلایل مختلف از جمله فقر، طرد اجتماعی، خشونت خانگی و اعتیاد والدین، بدون سرپناه و خانواده زندگی می‌کند کتاب تاب آوری و آسیب پذیری در کودکان بیخانمان توسط انتشارات ورجاوند و با ترجمه محمدرضا مقدسی در ۵۲ صفحه منتشر…

اثربخشی آموزش مهارت های تفکر مثبت بر تاب آوری نوجوانان

آموزش مهارت های تفکر مثبت به صورت معناداری موجب ارتقای میزان شادکامی و تاب آوری نوجوانان دختر بی سرپرست می شود به نظر می رسد که آموزش مهارت های تفکر مثبت می تواند به طور موفقیت آمیزی برای توانمند سازی نوجوانان بی سرپرست دختر مورد استفاده…

تاب‌آوری برای کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه

دکتر مایکل آنگار درمانگر خانواده و استاد مددکار اجتماعی در دانشگاه دالهاوزی در هالی فاکس کاناداست او پایه‌گذار و هماهنگ‌کننده مرکز پژوهشی تاب‌آوری است که مطالعات و پژوهش‌های گسترده را در بیش از ۱۲ کشور هماهنگ می‌کند

تاب آوری کودکان،راهکارهای توسعه از طریق ادبیات

راهکارهای متفاوتی برای برای ارتقاء تاب آوری در کودکان وجود دارد که یکی از آنها ادبیات کودکان است در این کتاب نقاط قوت شخصی (مهارت های مقابله ای) مرتبط با تاب آوری از طریق بسیاری از نمونه شخصیت ها و کارهای آنها در طیف گسترده ای از داستان…

نقش خانواده در تاب آوری و اعتیاد نوجوانان چیست ؟

آگاهـًی از رونــدهای محافظـت كننده ی خــانوادگی كه بــاعث رشـد تـاب آوری در جوانــان می شونــد، بايـد اسـاس مداخلــه ی خانوادگـی و رشـد جوانـان باشـد عوامـل محافظت كننـده احتمـالا بـه طـور مسـتقیم مصـرف مـواد را كاهـش می دهنـد يـا مانـع از…

ساخت و اعتباریابی مقدماتی ابزار غربالگری تاب‌آوری روان‌شناختی در نوجوانان تیزهوش

پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی مقدماتی آزمون غربالگری تاب‌آوری در نوجوانان تیزهوش، با رجوع به آموزه‌های مفهومی رویکرد توانمندمحور ـ به‌عنوان یک رویکرد بیش‌واقع‌نگر و جامع که مواجهه‌های تاب‌آورانه را در بستر منابع فردی و بافتاری معنا…

افزایش تاب آوری نوجوانان

افزایش تاب آوری نوجوانان کمک می‌کند آن‌ها برخورد منطقی‌تری با چالش‌ها داشته باشند، تغییرات درونی‌شان را راحت‌تر بپذیرند و بتوانند بر نیروهای تکانشی خود کنار بیایند دوستان نوجوان من، بیشتر مراقب خودتان باشید! شما ارزشمندترین دارایی خودتان…

تاب آوری ضرورتی در تربیت و تحول مثبت نوجوانان است

تاب آوری ضرورتی در تربیت و تحول مثبت برای نوجوانان است این سخنی با نوجوانان ، مربیان و والدین عزیز است نوجوانی راهی  نو ، مسیری نو، و این بالندگی و میل به تکمیل و تکامل فرصت خجسته ای است برای کشف و پرورش توانایی های بعبارتی دیگر شاید فرصتی…

کمک به کودکان و نوجوانان در یادگیری تاب‌ آوری

کمک به کودکان و نوجوانان در یادگیری تاب‌ آوری چگونه امکان پذیر است ؟ خانواده‌ها چگونه می‌توانند تاب‌ آوری را پرورش دهند؟ تاب‌ آوری بعنوان توانایی غلبه بر سختی و استرس چیزی است که می‌توانیم در هر سنی یاد بگیریم و تقویت کنیم. کمک به کودکان و…

پیش بینی تاب آوری افراد مقیم در مراکز شبه خانواده

پیش بینی تاب آوری افراد مقیم در مراکز شبه خانواده از طریق ویژگی های جمعیت شناختی خانواده اولیه و کیفیت رابطه با همسالان هدف کلی از پژوهش حاضر، شناسایی رابطه ویژگی‌های خانواده اولیه و کیفیت تعامل با همسالان با تاب آوری و آسیب‌پذیری در…

اثربخشی برنامه آموزش تاب آوری فرندز بر اضطراب

برنامه آموزش تاب آوری فرندز نوجوانان بر اضطراب دانش آموزان دختر شهر اهواز پژوهش حاضر، یک مطالعه آزمایشی است که با هدف بررسی اثربخشی  تاب‌آوری فرندز نوجوانان بر اضطراب ۴۵ نفر از دانش‌آموزان دختر ۱۴-۱۳ سال پایه هفتم در شهر اهواز صورت گرفته…