مرور رده

مقالات تاب آوری

دسته بندی مقالات در خانه تاب آوری پژوهشهای انجام شده تاب آوری کشور  را جمع آوری و منتشر میکند

مقالات تاب آوری معتادان

مجموعه مقالات تاب آوری معتادان آرشیو شده در خانه تاب آوری ایران که میتواند در مدلهای درمان اعتیاد ، میزان اثر بخشی روشهای آموزش تاب آوری و سایر متغیرها برای پژوهشگران و سایر علاقه مندان مفید باشد .

نقش آموزش و یادگیری در ارتقا تاب آوری اجتماعی شهروندان

تاب آوری اجتماعی به عنوان توانایی گروه ها یا جوامع برای مقابله با فشارها درمواجهه با تغییرات را می باشد در سال های اخیر به مبحث تاب آوری اجتماعی توجه ویژه ای شده است. افزایش توانایی های فردی، تاب اوری فردی و به دنبال آن تاب آوری اجتماعی را…

اثربخشی آموزش مهارت های تفکر مثبت بر تاب آوری نوجوانان

آموزش مهارت های تفکر مثبت به صورت معناداری موجب ارتقای میزان شادکامی و تاب آوری نوجوانان دختر بی سرپرست می شود به نظر می رسد که آموزش مهارت های تفکر مثبت می تواند به طور موفقیت آمیزی برای توانمند سازی نوجوانان بی سرپرست دختر مورد استفاده…

تاب آوری (مقاله مروری)

تاب آوری نوعی فرایند مواجه شدن با شرایط پر خطر است که می تواند به انسان کمک کند تا خود را در این  وضعیت دشوار حفظ نماید. تاب آوری منبعث از روانشناسی مثبت نیست اما به روانشناسی مثبت راه دارد.

تاب آوری و اضطراب فراگیر

بنابر همین گزارش از خانه تاب آوری اضطراب فراگیر با ترس یا نگرانی بیش از حد و مداوم مشخص می شود که می تواند به طور قابل توجهی بر عملکرد روزانه تأثیر بگذارد.اضطراب یک جنبه مهم روان‌رنجوری است که ممکن است با مکانیزم‌های بالقوه‌ای مانند…

تاب آوری و تئوری انتخاب

آموزش نظریه انتخاب با تاکید مسیولیت‌پذیری و منبع کنترل درونی، می‌تواند به‌عنوان یک روش کارآمد جهت افزایش تاب‌آوری تحصیلی دانش آموزان مورداستفاده قرار گیرد.

بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تاب آوری زنان

به نظر میرسد مادران مجردی که فرزندانی سالم و موفق تربیت کرده اند کمتر مورد توجه قرار گرفته باشند.بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر بهزیستی روانشناختی و تاب آوری زنان سرپرست خانوار موضوع اصلی تحقیق بوده است