مقیاس تاب آوری کودک و نوجوان

0

مقیاس تاب آوری کودک و نوجوان

مقیاس تاب آوری کودک و نوجوان _28 که توسط سرکارخانم بهناز کازرونی زند و همکاران ایشان برای استفاده کودکان ونوجوانان فارسی زبان اعتباریابی شده است .

نتایج پژوهش ایشان از روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس تاب‌آوری کودک و نوجوان-28 (CYRM-28) حمایت می‌کند و نشان می‌دهد که این پرسشنامه می‌تواند به عنوان ابزار مناسبی برای سنجش تاب‌آوری در میان نوجوانان فارسی زبان مورد استفاده قرار گیرد.

اصل مقاله پژوهشی  در سال 1392  در فصلنامه تندرستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری منتشرشده است .

با کلیک بر تصاویر میتوانید دریافت نمایید

مقیاس تاب آوری کودک و نوجوان

این مقیاس شامل 28 گویه میباشد که پاسخ دهندگان میزان توافق شان را با هرکدام از ماده ها در مقیاس  لیکرت در مقیاس

1=اصلا

2=کمی

3=تاحدودی

4=زیاد

5=بسیارزیاد

 اعلام میکنند .در این مقیاس نمره 74 تا 130 نشانگر تاب آوری نوجوان است ،بدیهی است نمره بالاتر نشان دهنده تاب آوری بیشتراست .

مقیاس تاب آوری کودک و نوجوان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × چهار =