تأثیر آموزش تاب‌آوری بر طلاق

0
تأثیر آموزش تاب‌آوری بر کاهش ریسک طلاق و  ناسازگاری زناشویی در زنان متقاضی طلاق، طلاق عامل از هم­ گسیختگی ساختار بنیادی­ ترین بخش جامعه، یعنی خانواده است که علاوه بر خانواده بر جامعه نیز تأثیر می­گذارد.
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش تاب­ آوری بر کاهش ریسک طلاق و  ناسازگاری زناشویی در زنان متقاضی طلاق بود.
طرح پژوهش نیمه ­آزمایشی و از نوع پیش آزمون پس ­آزمون با گروه گواه بود.
جامعه آماری شامل تمام زنانی بود که به منظور طلاق در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به دادگستری شهر اردبیل مراجعه کرده بودند.
نمونه پژوهش شامل ۳۰ زن متقاضی طلاق بود که به روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه (یک گروه آزمایشی و یک گروه گواه) گمارده شدند.
جهت جمع ­آوری اطلاعات از پرسشنامه­ های بی­ ثباتی ازدواج MII (ادواردز، جوهانسون و بوث، ۱۹۸۷) و ناسازگاری بیر- استرنبرگDQ  (بیر و استرنبرگ، ۱۹۷۷) استفاده شد.
برای گروه­ آزمایشی آموزش تاب­ آوری در ۸ جلسه یک ساعته و هفته­ای دو بار برگزار شد،
در حالی که گروه گواه هیچ­گونه مداخله­ای را دریافت نکردند.
نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش تاب ­آوری می­تواند موجب کاهش ریسک طلاق در زنان متقاضی طلاق شود (۰۵/۰>p)
اما به طور معناداری قادر به کاهش ناسازگاری زناشویی نشد.
این نتایج می­تواند پشتوانه ­ای برای بکارگیری روش­ آموزش تاب آوری در کاهش ریسک طلاق در زنان متقاضی طلاق باشد تا بدین وسیله مانع فروپاشی بنیان خانواده شود.
تأثیر آموزش تاب‌آوری بر کاهش ریسک طلاق و  ناسازگاری زناشویی در زنان متقاضی طلاق مورد تایید قرارگرفته است .
تأثیر آموزش تاب‌آوری بر کاهش ریسک طلاق و ناسازگاری زناشویی در زنان متقاضی طلاق آموزش تاب آوری طلاق

 بنا بر همین گزارش از خانه تاب آوری آموزش تاب آوری فرآیندی است که به افراد می آموزد که چگونه با شرایط دشوار سازگار شوند تا به طور موثر در سختی ها عبور کنند.

آموزش تاب آوری طلاق برای کمک به افراد در پیشگیری و بهبودی از شرایط مرتبط با شرایط طلاق طراحی میشود.

آموزش تاب آوری برای کمک به افراد در پیشگیری و بهبودی از شرایط مرتبط با استرس، بهینه سازی رفاه روانی و سلامت جسمی و بهبود عملکرد شغلی و اجتماعی طراحی میشود.

آموزش تاب آوری از چهار بخش تسهیلگر ، فرد یا افراد آموزش پذیر، محتوی آموزشی و محیط اجتماعی تشکیل شده است اینها در واقع ارکان چهارگانه تسهیلگری تاب آوری هستند.

هدف آموزش تاب آوری این است که ضمن تقویت قدرت تحلیل و برخورد سیستماتیک ما را به شیوه ای از نگرش برساند که در پذیرش و عبور موفقیت آمیز از چالش ها ی زندگی یاری کند.

آموزش تاب آوری پذیرش و دستیابی به نگرشی مثبت و تقویت ذهنیت رشد در موقعیت های استرس زا و دشوار را بصورت ساختارمند هدف خود میداند و این مهم با تمرکز بر ابعاد و جنبه های مثبت یک اتفاق ممکن خواهد بود گاهی تنها جنبه مثبت یک رویداد نامطلوب دارایی و توانایی های ماست که از قرار راهی هم جز این وجود ندارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 + 12 =