تأثیر آموزش تاب‌آوری بر طلاق

0
تأثیر آموزش تاب‌آوری بر کاهش ریسک طلاق و  ناسازگاری زناشویی در زنان متقاضی طلاق
طلاق عامل از هم­ گسیختگی ساختار بنیادی­ ترین بخش جامعه، یعنی خانواده است که علاوه بر خانواده بر جامعه نیز تأثیر می­گذارد.
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش تاب­ آوری بر کاهش ریسک طلاق و  ناسازگاری زناشویی در زنان متقاضی طلاق بود.
طرح پژوهش نیمه ­آزمایشی و از نوع پیش آزمون پس ­آزمون با گروه گواه بود.
جامعه آماری شامل تمام زنانی بود که به منظور طلاق در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به دادگستری شهر اردبیل مراجعه کرده بودند.
نمونه پژوهش شامل ۳۰ زن متقاضی طلاق بود که به روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه (یک گروه آزمایشی و یک گروه گواه) گمارده شدند.
جهت جمع ­آوری اطلاعات از پرسشنامه­ های بی­ ثباتی ازدواج MII (ادواردز، جوهانسون و بوث، ۱۹۸۷) و ناسازگاری بیر- استرنبرگDQ  (بیر و استرنبرگ، ۱۹۷۷) استفاده شد.
برای گروه­ آزمایشی آموزش تاب­ آوری در ۸ جلسه یک ساعته و هفته­ای دو بار برگزار شد،
در حالی که گروه گواه هیچ­گونه مداخله­ای را دریافت نکردند.
نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش تاب ­آوری می­تواند موجب کاهش ریسک طلاق در زنان متقاضی طلاق شود (۰۵/۰>p)
اما به طور معناداری قادر به کاهش ناسازگاری زناشویی نشد.
این نتایج می­تواند پشتوانه ­ای برای بکارگیری روش­ آموزش تاب آوری در کاهش ریسک طلاق در زنان متقاضی طلاق باشد تا بدین وسیله مانع فروپاشی بنیان خانواده شود.
تأثیر آموزش تاب‌آوری بر کاهش ریسک طلاق و  ناسازگاری زناشویی در زنان متقاضی طلاق مورد تایید قرارگرفته است .
تأثیر آموزش تاب‌آوری بر کاهش ریسک طلاق و ناسازگاری زناشویی در زنان متقاضی طلاق
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

11 − 1 =