نوروز به عیان و نهان نماد تاب‌آوری است

ایران وطن نوروز است و نوروز نماد تاب آوری است .

کشورعزیزمان ایران فخر حوزه تمدنی این عید جهانگیراست ایران شناسنامه نوروز وهنگامه رویش و چالش است.

صرف نظر از جنبه های طبیعی ، فرهنگی ، عرفانی ، کیهانی و اجتماعی بی مانند این جشن جهان شمول ، خرد سالاری نوروز است که موجب جهانگیری آن است که نوروز فرصت دوباره پویایی و رویش است نوروز به عیان و نهان نماد تاب آوری است ودرحوزه تمدنی نوروز و گستره جغرافیای این عید بزرگ جهانی ، فرزانه و ادیب و هنرمندی نیست که در ستایش آن سخن نگفته باشد نوروزجشن جهانی هم بنیادی است ،عید تحمل پذیری ورویش برهمگان شاد باش و فرخنده باد که نوروز اعتقاد و اعتماد به چالش و رویش است  که نوروز فرصت فرزندان فرزانگی است که  نوروز فرصت رویش و پویش است .

خانه تاب آوری این فرصت بی همتا را خجسته میداند وفرارسیدن بهار را به جامعه مددکاران اجتماعی ، مشاوران و روانشناسان وتمامی کنشگران عرصه ی سلامت اجتماعی به ویژه اعضای سازمانهای مردم نهاد در سراسر کشور عزیزمان تبریک میگوید.

محمدرضامقدسی( مدیر و موسس خانه تاب آوری )

 

قدرت آسیب از غفلت است

قدرت آسیب از غفلت است
دکتر محمدرضا مقدسی؛ مدیر و موسس خانه تاب آوری

خط تولید تاب آوری مدیریت است، گسترش مرزهای مدیریت و اقتدار میدانی وزرات بهداشت مورد انتظار است.
کلید واژه تاب آوری در بحرانهای بیولوژیک گسترش مرزهای مدیریتی و توسعه اقتدار میدانی وزرات و سازمان متولی است.


از همیشه تا هنوز و به هر هنگامی که سرعت انتشار بالا و سرعت تشخیص پایین باشد تنها راه کارآمد کاهش سطح تماس و تعاملات اجتماعی است به ویژه هنگامی که دوره نهفتگی هم طولانی باشد.
انتشار نیازمند معاشرت وتماس است و البته تشخیص به زمان احتیاج دارد.

بنابراین امکان و زمان در اختیار تماس نباشد سلامت در امان خواهد بود ازاین رو کاهش تعاملات اجتماعی مورد تأکید است که البته منطق قرنطینه نیز همین است که تشخیص علاوه برزمان به ابزار، تجهیزات و تخصص هم نیازمند است.
ویروس از من و شما نظرخواهی نمیکند، ویروس در کوچکترین تماس حفاظت نشده منتقل میشود، یا حفاظت کن یا از تماس پرهیز کن، اینجا میدان عملیات است نه فرصت بحث در مبانی نظری …

با تأکید بر گسترش و توسعه اقتدار میدانی وزرات بهداشت تاکید بر تجهیز و حفاظت فردی و از بین بردن سطح تماس، کاهش معاشرت و تحرکات اجتماعی و استفاده ازهمه ظرفیت ها راهی مطمئن برای شکستن چرخه بیولوژیک و توسعه تاب آوری تدارک دیده خواهد شد. شاخص موفقیت در بحرانهای زیستی و بهداشتی را میزان مشارکت همگانی و حکمیت سازمان مربوطه تعیین میکند که هم اکنون مدیریت و حکمیت به یقین با وزرات بهداشت است، تابعیت از موازین درمانی و بهداشتی می تواند (ویروس) را در انسداد اجتماعی خوار و خفیف کند.
کما اینکه در سه محور مخاطرات محیطی، اجتماعی و اقتصادی که گستره مباحث تاب آوری اجتماعی هستند نیز غلبه با مباحث مدیریت است و اما این خردورزی و تعقل است که انواع عالی مدیریت را تدارک میبیند که تاب آوری در تمامی عرصه ها دستاورد مدیریت است.

جامعه مدنی میتواند علاوه بر حمایت از آسیب دیدگان و پشتیبانی از افراد و جوامع در معرض خطر، در توزیع اقلام و در انتشار آگاهی و توسعه توانایی های خود مراقبتی نقشی ویژه ای بپذیرید.
انتظار میرود سازمانهای مردم نهاد از هرگونه کنش اجتماعیِ خارج از حکمیتِ وزرات محترم بهداشت برحذر باشند، تمامی اقدامات بایستی در حمایت و مشارکت باشد، ستاد فرماندهی این بحران نیز شایسته است نقشه راهی برای شرکای اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد و نیروهای داوطلب ارائه نماید.
تدارک بسته حمایتی، توزیع ارقام و اقلام و پشتیبانی از اقشار آسیب پذیر و در معرض خطر به یقین از بدیهی ترین وظایف حکمرانی است.

 

منبع پایگاه اطلاع رسانی مددکاری اجتماعی ایران

بحران بازتابی از نیاز به اقدام است؛ تاب آوری یعنی اقدام

سلامت پزشک محور از پای در خواهد آمد اگر مشارکت و تعهد همگانی همراه نباشد، کادر جان برکف درمان را تحسین و دورد میفرستیم و به نقش و مسئولیت اجتماعی خود عمل خواهیم کرد. این مطلب را دکتر محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب اوری به خبرنگار گروه استانهای پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران گفت، وی افزود: مبادا  عزیزان و سربازان جان بر کف خط درمان را تنها بگذاریم که در این جنگ از پای در آیند که سلامت و مسئولیت های اجتماعی آن متوجه همگان است، به یقین هر جایی صحبت از سلامتی و بیماری است، در حقیقت حکایت و رویارویی تاب آوری و آسیب پذیری است، نبردی است از سلامتی و بیماری و اگرچه این ستیزی در سطوح مولکولی بشمار می آید اما پیروزی درآن اقدامات کلان و هماهنگ تمامی آحاد جوامع را می طلبد. به مهر پروردگار نظام سلامت مبتنی بر مشارکت هم تاب اوراست و هم به یقیین از عهده هر گونه همه گیری، تهدید و مخاطره برخواهد آمد. مدیر و موسس خانه تاب آوری در ادامه گفت: متغیر های روانشناختی و اجتماعی فضای همه گیری در پیوستاری از بی اهمیتی مفرط و پر اهمیتی افراطی مطرح میشود این فضا در پیوستاری از ناچیز انگاری و فاجعه سازی تعریف شده است. آنچه مورد انتظار است تعادل و جدیت است که  از افراط و تفریط برحذر بمانیم لذا حکم قاطع این است که ناچیز انگاری و فاجعه سازی نامطلوب  است و مورد انتظار رفتار متعادل و انظباط  در انجام توصیه ها و وظایف فردی است. صد البته تقلیل موضوع به مسأله ای روانشناختی به یقین خطاست که تاب آوری در مشارکت است، تعهد همگانی و انجام دقیق وظایف فردی که توسط سازمانها و متخصین توصیه میگردد به یقین ما را در انجام مسئولیتهای فردی در قبال خود و دیگران و همچنین مدیریت تنش و نگرانی ها یاری خواهد کرد. به یقین افراد آسیب دیده و یا در معرض خطر به حمایت های روانی اجتماعی هستند اما این به مفهوم تقلیل مسأله به موضوعی روانشناختی نیست. فرصتی مناسب است تا متغیرهای روانشناختیِ مدیریت بحران را یادآور شویم که بطور اجمالی میتواند شامل: انکار و باورناپذیری،  وادادگی، سستی و قبول شکست، وحشت و غفلت و نسبت دادن مشکل به دیگران به جای اداره کردن آن از مهتمرین متغیرهای روانشناختی مدیریت بحران است که یا در میدان بحران از قبل وجود داشته و تشدید می شود و یا همزاد پیامد بحران است. تاب آوری و اقدام شایسته در پدیده هایی چون واگیری و همه گیری قانونمند بودن و رعایت کردن توصیه های سازمانهای متولی است که همه در انجام وظایف فردی و اجتماعی مسئول و ملزم هستند. البته هر گونه کُنش اجتماعی غیرمتخصصین و حتی کُنش فردی متخصصین نیز می تواند ممنوع و آسیب زا باشد همه بایستی تحت فرماندهی واحد در طرح کلان یکپارچه و هماهنگ توصیه های کادر ویژه و سازمانهای متخصص و مسئول را  بی کم و کاست رعایت کنیم، شایسته آن است مرجعیت رسانه های عام و تخصصی نیز کاملاً محفوظ بماند. ایجاد هر گونه ابهام و تعارض می تواند اضطراب تولید می کند  که انشااله برحذر باشیم. ش ش

اصول مراقبتی برای بیماران مشکوک به عفونت کرونا ویروس (۲۰۱۹-nCoV) با علائم خفیف در منزل و سایر افرد در معرض خطر

اصول مراقبتی برای بیماران مشکوک به عفونت کرونا ویروس (۲۰۱۹-nCoV) با علائم خفیف در منزل  و سایر افرد در معرض خطر

ترجمه :  سپیده سلطانی پور ( خانه تاب آوری )

رهنمود موقت

مقدمه: سازمان جهانی بهداشت این دستورالعمل را جهت انجام اقدامات بهداشتی برای بیماران مشکوک به عفونت کرونا ویروس و افراد در معرض خطر و  بدون علامت بیماری را ارائه کرده است.

این دستورالعمل از رهنمود های مبتنی بر شواهد منتشر شده توسط سازمان جهانی بهداشت مربوط به  MERS-CoV ویروس (که در سال ۲۰۱۸ منتشر شده)، استخراج شده است.و شامل:اصول پیشگیری از عفونت و کنترل بیماری های حاد تنفسی فراگیر در مراکز بهداشتی درمانی و اطلاعاتی درباره عفونت ۲۰۱۹-nCoV می باشد.

مدیران، متخصصان بخش های درمانی و کادر درمان و سایر افراد در راستای پیشگیری و کنترل عفونت و همچنین برای مراقبت از بیماران مشکوک به عفونت کرونا ویروس با علائم خفیف و افراد در معرض خطر بدون علائم می توان از این متن استفاده کرد. این رهنمود بر اساس شواهد موجود در مورد کروناویروس۲۰۱۹ و امکان سنجی اجرای اقدامات کنترل و پیشگیری از عفونت در منزل تدوین شده است.هدف این متن راهنمایی مراقبان سلامت از جمله والدین ، همسران ، و سایر اعضای خانواده یا دوستان بدون آموزش رسمی بهداشتی درمانی است

مراقبت بیماران مشکوک به عفونت کرونا ویروس با علائم خفیف در منزل

با توجه به اطلاعات موجود در مورد این بیماری و انتقال آن ، سازمان جهانی بهداشت توصیه می کند که کلیه بیماران مشکوک به کرونا ویروس مبتلا به عفونت حاد تنفسی  (SARI) باید به اولین مرکز درمانی مراجعه کنند و براساس شدت بیماری  تحت درمان اورژانسی قرار بگیرند.

برای مبتلایان به درجات خفیف بیماری، ممکن است بستری شدن در بیمارستان لازم نباشد مگر اینکه احتمال عود سریع وجود داشته باشد.در این موارد بهتر است مراقبت های درمانی در منزل اجراشود.

سایر مواردی که می توان از مراقبت های بهداشتی در منزل استفاده کرد.شامل: بیماران با علائم مشخص در جایی که مراقبت های بستری در دسترس یا ایمن نیست ( یعنی ظرفیت مراکز درمانی قادر به پاسخگویی به همه مراجعان نباشد) یا در مواردی که فرد آگاهانه از بستری شدن در بیمارستان امتناع کند. ادامه‌ی خواندن

تاب آوری پیوند

محمدرضا مقدسی
مدیر و موسس خانه تاب آوری

مایه مسرت و مباهات است که در نهمین کنگره سراسری پیوند سلولهای بنیادی برای نخستین بار در کشور فرصتی دست داد تا از تاب آوری روانشناختی هم سخنی به میان آید که عبور موفقیت آمیز از تلخی های روزگار و شرایط نامناسب را نیز همین (تاب آوری) توصیف میکند تاب آوری است که بهترین پیش بینی کننده کیفیت زندگی و سلامت روان است.
بالطبع بیماران پیوند نیز دچار مشکلاتی می شوند که نیازمند مداخلات روانپزشکی و یا روانشناختی است چه بسا معدودی از پیش با همین اختلالات و مشکلات دست و پنجه نرم میکرده اند.
فضای روانی پیوند میتواند آکنده از ابهام، عدم قطعیت، اضطراب و استرس و یا سرشار از امید و خوشی بینی، نستوهی و همراهی باشد. تاب آوری بعنوان یک رویکرد توسعه گرا میتواند فضای روانی بهینه را برای درمان حمایت کرده و تدارک ببیند.
اتحاد وتبعیت از درمان، توفیق در فرآیند دشوارپیوند و مدیریت بهینه وضعیت روانی و هیجانی با برخورداری از تاب آوری میسر خواهد بود که البته متغیرهای روان شناختی منفی و نامطلوب در روند درمان و در فضای پیوند به یقین با این سازه روانشناختی رابطه منفی دارند.
بیماران پیوند اغلب با توانایی های تحلیل رفته، دارایی های از دست رفته و جلوه های معنوی مخدوش در صف پیوند قرار گرفته اند.
توسعه و تقویت توانایی ها با تاکید بر حل مسائل شخصی، گسترش دارایی ها با تأکید بر دریافت حمایت های بیرونی اعم از کادر درمان، خانواده و گروه همسان و ارتقاء طراوات و سلامت معنوی با تأکید بر هیجانات مثبت میتواند شالوده و اهم اقدامات در زمینه توسعه تاب آوری بیمار پیوند بشمار آید که به مهر پروردگار کنگره کرمانشاه پیش در آمدی بر این مهم است.

کافه صورتی در لاهیجان برگزار شد

به همت اتحادیه آرایش بانوان و همسو با پویش لاهیجان با حضور دکتر الهه سیاری فرد جراح و متخصص زنان و زایمان نشستی در محل تالار اجتماعات اتاق اصناف لاهیجان برگزارشد .
دکتر الهه سیاری فرد طی بیاناتی توسعه فرهنگ خود آزمایی ، درمان جویی و آموزش چهره به چهره و به زبان ساده را مورد اشاره قراردادند وی همچنین اظهار امیدواری کرد که اثر مثبت حمایت همه جانبه و ارتقاء دانش سلامت بانوان در شناخت زود هنگام سرطان پستان بتواند در درمان نیزموثر واقع شود .
کافه صورتی با هدف آموزش خود آزمایی و توسعه مدیریت پیشگیری از طریق ترویج گفتگو در باره ( سرطان پستان ) اهداف خود را دنبال میکند.

 پرتو آرامش ، خاانه تاب آوری ،کافه آگاهی ، آرامش ندای جوان ، باشگاه سوارکاری مهتاب ،  روژی روناکی ، کنشگران اجتماعی فرزانه ، انشارات پروچستا ، مجموعه رسانه های تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان از حامیان پویش لاهیجان هستند.

کتاب صورتی ، تجربیات زیسته زنان مبتلا به سرطان پستان

انتشارات پروچستا برگزار می‌کند:
کتاب صورتی؛ نخستین گردایه نوشتاری از تجربه زیسته زنان دچار سرطان پستان

سرطان پستان یکی از گسترده‌ترین سرطان‌ها در جمعیت زنان در جوامع امروزی است. میزان پایندگی مبتلایان به سرطان پستان، بسیار تحت تأثیر کیفیت زندگی آنان است.
انتشارات پروچستا از بانوانی که تجربه ابتلا به سرطان پستان را داشته‌اند، دعوت می‌کند تجربیات زیسته خود در این بیماری را برای دبیرخانه «کتاب صورتی» فرستاده تا پس از گردآوری، تدوین و منتشر نماید.
روشن است بازگفت این تجربه برای همراهان، دوران بحرانی مواجهه با خبر ابتلا و پیمودن راه درمان تا بهبود را با آرامش و امیدواری توأم می‌نماید.

• دوستداران این پژوهش می‌توانند نوشتار خود را به دبیرخانه کتاب صورتی به نشانی اینترنتی:  Pink1Prochesta@gmail.com بفرستند.

دبیرخانه کتاب صورتی (پاسخگوی پرسش‌های شما): ۰۹۳۶۹۵۵۶۶۴۶

قابل ذکر اینکه مجموعه رسانه های تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان، انجمن حمایت ار بیماران مبتلابه سرطان استان کرمانشاه، باشگاه سوارکاری مهتاب، موسسه پرتو آرامش، خانه تاب آوری و مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران، پروژه (کتاب صورتی) را حمایت می کنند.

تاب آوری و خودمراقبتی

به همت دبستان غیر انتفاعی سینا و در محل سالن جلسات کانون فرهنگی تربیتی امید اداره آموزش و پرورش ناحیه یک کرمانشاه و با حضور والدین و کارکنان این واحد آموزشی برگزارگردید

همایش ناگوار با محوریت تاب آوری

همایش ناگوار با محوریت تاب آوری و به همت مجله موفقیت در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار میگردد.

افراد و جوامع میتوانند حتی پس از مصیبت های ویرانگر به بازسازی زندگی خود بپردازند ، وقایع ناگوار همبشه ناگوار نمی مانند و این هنرماست تادر مواجهه با آن از تنش ها عبور کنیم و روحیه خود را بازیابی کنیم .پنچشنبه سوم بهمن ماه جاری نخستین همایش زمستانی بنیاد موفقیت با همین دغدغه میزبان شماست .

تاب آوری پاوه

برای اولین بار در کشور و به همت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه و با مساعدت شهرداری شهرستان پاوه برای پاکبانان شهرستان پاوه نشستی آموزشی با موضوع (تاب آوری) برگزارگردید.

اثربخشی آموزش تاب آوری بر سازگاری اجتماعی و هدفمندی در زندگی در سالمندان مرد ساکن سرای سالمندان

افزایش چشمگیر جمعیت سالمند در دنیا پدیده‌ای است که از قرن بیستم آغاز و تا کنون ادامه دارد و تلاش برای بهبود وضعیت روانی-جسمی این قشر امری ضروری می‌باشد.

بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر سازگاری اجتماعی و هدفمندی در زندگی سالمندان مرد سرای سالمندان شهر اصفهان انجام گرفت. روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و گروه کنترل بود. شرکت‌کنندگان شامل ۳۰ مرد سالمند بین ۶۵ تا ۹۶ سال بودند که با روش نمونه‌گیری در دسترس و با توجه به معیارهای ورود به مطالعه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (هر گروه ۱۵ نفر). گروه آزمایش به مدت ۸ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای تحت آموزش تاب‌آوری قرار گرفتند. اما گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. شرکت‌کنندگان در پژوهش به پرسشنامه‌های سازگاری اجتماعی بل و هدفمندی کرامباف و ماهولیک پاسخ دادند.

داده‌های پژوهش به وسیله بسته آماری برای علوم اجتماعی و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۳ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج نشان داد که آموزش تاب‌آوری گروهی، سازگاری اجتماعی و هدفمندی را در گروه آزمایش به طور معناداری افزایش داده است (۰۰۱/۰P<). بنابراین پیشنهاد می‌شود از آموزش تاب‌آوری برای افزایش سطح سازگاری اجتماعی و هدفمندی در سالمندان ساکن در سرای سالمندان استفاده گردد.

اثربخشی آموزش تاب آوری بر سازگاری اجتماعی و هدفمندی در زندگی در سالمندان مرد ساکن سرای سالمندان

تاب آوری ، شکرگزاری و بخشش

اولین جلسه  از ترم جدید تاب آوری با تاکید بر مفاهیم بخشش و سپاسگزاری به مهرپروردگار در محل موسسه دکتر پاپ زن  و به همت افق سلامت کرمانشاه برگزارگردید .

در این جلسه بر ضرورت بخشندگی و سپاسگزاری در سلامت و بهباشی تاکیدات  و همچنین با مشارکت شرکت کنندگان مروری بر مفاهیم بنیادی بخشش ، خطا ، انتظار ، مفروضات صورت گرفت .

تاب آوری در نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت

صبح پبنج شنبه ۹۸/۹/۲۱ در محل دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران کارگاه آموزشی تاب آوری برگزارشد ،  این دوره های آموزشی همگام با نخستین کنگره ایرانی روانشناسی و اولین جشنواره دستاوردهای روانشناسی مثبت در نظر گرفته شده بودند.

تونی استالتزفوس(tony stoltzfus)

تونی استالتزفوس،  مدرس حرفه ای کوچینگ است و از سال ۱۹۹۹  بصورت ویژه در زمینه  آموزش و تدریس  کوچینگ فعالیت می‌کند. البته  بخش عمده فعالیت ایشان عام المنفعه و درموسسات آموزشی غیردولتی ( مردم نهاد)  است .

از ایشان هم اکنون  یازده  عنوان کتاب، انواع CD و DVD  آموزشی در اختیار است  تونی استالتزفوس همچنین بنیانگذار مرکزی تخصصی برای ترویج و آموزش کوچینگ است که در این فعالیت عام المنفعه جمعی از نویسندگان دیگر نیزبا ایشان همراهی میکنند تونی استالتزفوس چندین سازمان آموزشی از جمله سه مدرسه آموزش ( کوچینگ)  تأسیس کرده است وتنها در یکی از سازمان‌های غیر دولتی او دهها هزار نفرساعت ، آموزش تخصصی برای  نخبگان و علاقه مندان به این موضوع در  کشورهای مختلف تدارک و فراهم شده است .

بررسی نقش تاب آوری در مدیریت بحران هسته ای و پرتویی

با پیشرفت علم و تکنولوژی، سوانح فرآیندی و خصمانه به سوانح طبیعی که جزئی از فرایند زندگی بشر به شمار می‌رفتند، اضافه گردیده و هر روزه بر تعداد و تنوع آن‌ها افزوده می‌شود که این موضوع به‌عنوان چالشی اساسی در جهت نیل به توسعه پایدار جوامع انسانی. مطرح می‌باشند. در این پژوهش هدف بررسی تمامی ابعاد، مولفه‌ها و پیامدهای یک بحران هسته‌ای و استخراج مولفه‌های آمادگی و مقابله در برابر بحران‌های هسته‌ای می‌باشد. سوال اصلی این تحقیق آن است که چه رابطه‌ای بین تاب‌آوری و مدیریت بحران‌های هسته‌ای وجود دارد و گام‌های آمادگی در مقابله با این بحران‌ها چیست؟ با عنایت به ابعاد و گستردگی بحران‌های هسته‌ای و تبعات و پیامدهای گسترده‌تر آن، با روش مطالعه کتابخانه‌ای و تطبیقی بر اساس روش توصیفی نسبت به مقایسه شاخص تاب‌آوری هسته‌ای با دیگر مولفه‌های مدیریت بحران پرداخته شده و گام‌های آمادگی در برابر این بحران‌ها استخراج شده است.

بررسی نقش تاب آوری در مدیریت بحران هسته ای و پرتویی