کتاب های تاب آوری محمدرضا مقدسی

0

کتاب های تاب آوری که توسط مدیر و موسس خانه تاب آوری محمدرضا مقدسی و همکاران ترجمه و منتشر شده است :

 

 کتاب تاب آوری در مدارس 

کتاب کار تاب آوری شناختی رفتاری کودکان

 کتاب تاب آوری زنان

 راهنمایی برای تقویت تاب آوری کودکان

 تاب آوری بمنزله چارچوبی برای کوچینگ

تاب آوری کودکان

 تاب آوری و فرزند پروری

کتاب پرسش در کوچینگ ، کشف مسیر زندگی

 کتاب پرورش تاب آوری

 کتاب پروژه بین المللی تاب آوری

 کتاب پزشک تاب آور

کتاب تاب آوری اقدام در کوچینگ

  کتاب تاب آوری مدیریت خویشتن

توسعه تاب آوری در مدارس ، کودکان و خانواده ها

 کتاب تاب آوری ، راهنمای ایجاد و برنامه اقدام

دست‌نامه تاب‌آوری و آسیب‌پذیری کودکان

 دستنامه تاب آوری و آسیب پذیری کودکان

رازهای تاب آوری

روشهای نوین تاب آوری و بهزیستی جوانان

 کتاب ره نمای تاب آوری

ره نمایی برای فعالیت های اجتماعی

تمرینات روانشناسی مثبت

جادوی رایج تاب آوری د رتکامل

 کوچینگ شناختی رفتاری

مزایای تاب آوری ، توقف استرس و توسعه تاب آوری

هنر برای تاب آوری

 راهکارهای توسعه از طریق ادبیات

کتاب تاب آوری ، مدیریت خویشتن

 ساخت سیستم های آموزشی تاب آور در زمان همه گیری کووید

 کتاب تاب آوری و مهاجرت

تاب آوری جوانان و فرهنگ

 تاب آوری برای کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه

 

کتاب های تاب آوری مدیر و موسس خانه تاب آوری محمدرضا مقدسی و همکاران وی که توسط انتشارات ورجاوند ، رشد ، سخنوران ، مهدخت ، شبگیر و پروچستا  تاکنون منتشر شده است.

تلاش بر این بوده که کتابهای شاخص و تاثیر گذاری از بزرگان تاب آوری دنیا وچهره های شناخته انتخاب شوند تا بدین طریق علاقه مندان به تاب آوری بتوانند با آثار بزرگان و نام آوران تاب آوری دنیا بیشتر آشنا شوند

 

کتاب های تاب آوری محمدرضا مقدسی

 

محمدرضامقدسی زاده کرمانشاه است و دوران دبیرستان خود را در دبیرستان کزازی ( شئونات ملی ) و تحصیلات دانشگاهی خود را به ترتیب در دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه آزاد تا مقطع دکتری تخصصی دنبال کرده است.

محمدرضا مقدسی اینترنت فارسی را صاحب رسانه و آدرس اختصاصی تاب آوری کرده است.

خانه تاب آوری بعنوان آدرس اختصاصی تاب آوری در اینترنت فارسی فعالیت دارد.

خانه تاب آوری ایران اولین وبسایت تاب آوری روانشناختی کشور است که در تاب آوری فارسی فعالیت میکند این پایگاه تخصصی توسط  دکتر محمدرضا مقدسی تاسیس ومدیریت میشود

محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری و سایر مترجمین و نویسندگان خانه تاب آوری تاکنون بالغ بر 30 عنوان کتاب تخصصی در این زمینه ترجمه و منتشر کرده اند و این روند کماکان ادامه دارد .

در این پایگاه تخصصی شما  میتوانید از بخش های یادداشت ، مقالات ، کتابخانه و رویدادها برخوردار باشید

در بخش مقالات تلاش بر این است که زحمات پژوهشگران این وادی در عرصه های دانشگاهی کشور جمع آوری و ارایه شود .

ترجمه های کوتاه ، یا متون برگرفته از کتابهای منتشر شده  در ستون یادداشت ارایه میشود .

خانه تاب آوری ایران از ارکان چهارگانه ترجمه ، توسعه و ترویج و همچنین تسهیلگری و تدریس تشکیل شده است

در دسته بندی رویدادها هم کارگاههای آموزشی و نشست های تخصصی آورده شده است .

در بخش کتابخانه هم تلاش بر این است کتابهای منتشر شده معرفی و حمایت شوند .

خانه تاب آوری ایران بعنوان اولین وبسایت تاب آوری روانشناختی کشور در تیرماه ۱۳۹۴ طی مراسمی رسمی راه اندازی و رونمایی شده است .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.